Behandeling van Myofasciale pijn

De klachten die veroorzaakt worden door myofasciale triggerpoints [MTrPs], palpabele drukpijnlijke verhardingen in een strakke band van een dwarsgestreepte spier, veroorzaken een – voor elke spier karakteristieke – afgeleide pijn. Tijdens de diagnostiek van myofasciale pijn worden alle MTrPs in kaart gebracht.

Nadat de medische diagnose myofasciale pijn en disfunctie is gesteld wordt gestart met een gerichte behandeling die bestaat uit inactivatie van de bij de diagnostiek gevonden myofasciale triggerpoints. Dit kan bewerkstelligd worden door manuele technieken om het triggerpoint los te maken en beter te doorbloeden ofwel een techniek toe te passen die triggerpoint dry needling wordt genoemd ofwel wordt de aangedane spier gerekt. Pijndemping en toename van de beweeglijkheid zijn het doel. Rekkingoefeningen om die beweeglijkheid te onderhouden en verdere preventieve maatregelen om te zorgen dat de klacht niet terugkomt worden ondernomen.

Doordat bekend is hoe de diverse myofasciale triggerpoints zijn ontstaan is ook duidelijk welke  maatregelen er getroffen moeten worden om ze te voorkomen. Aangezien eenieder weer andere specifieke MTrPs heeft, zal met name gekeken worden door welke activiteiten uw spieren, die het MTrP bevatten, overbelast zijn en eventueel nog steeds belast worden. Er wordt kritisch gekeken naar uw houdings – en bewegingsgewoonten en daarnaast wordt uw spieractiviteit in allerlei situaties gemeten met behulp van een EMG-apparaat door elektrodes op de spier te plakken. Dit elektromyografisch onderzoek, dat met grote precisie de mate van spieractiviteit weergeeft, kan een belangrijke rol spelen bij het afleren van fout spiergedrag. Zo kan middels myofeedback een betere werkstijl worden aangeleerd (door bijv. micropauzes tijdens typen in te lassen), kan het effect van de ergonomische maatregelen worden gecontroleerd (bijv. optimale opstelling van het kantoormeubilair) en kan het spierbewustzijn worden getraind. Pas als de pijnklachten verdwenen zijn zullen conditieverbeterende en spierversterkende oefeningen worden toegepast.