RSI [A-specifieke CANS]

Repetitive Strain Injury (RSI) is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Omdat binnen Nederlandse beroepsgroepen weinig overeenstemming te vinden was over welke gezondheidsklachten nu wel of niet onder de noemer \”RSI\” te plaatsen waren en ook omdat de term RSI het moeilijk maakte om een diagnose te stellen, of een behandeling voor te schrijven, hebben deze beroepsgroepen afgesproken (vanaf 2004) voor diagnostische en behandeldoeleinden RSI klachten CANS (Complaints of Arm, Neck and Shoulder) te noemen.

Daarbij zijn een 26-tal ziektebeelden verzameld onder de term specifieke  CANS die 13-27% uitmaken van de totale CANS-groep. De resterende  87-73% van de CANS-groep, wordt  a-specifieke CANS genoemd ofwel de ingeburgerde term RSI.

RSI komt in vele beroepen voor. Op basis van de verrichte activiteiten binnen beroepsgroepen is een aantal risicofactoren te onderscheiden: het uitvoeren van statisch werk, grootte krachtsuitoefening, hoge mate van precisie, het verlaten van de neutrale gewrichtsstanden, toename van de duur van de taak, het ontbreken van pauzes, toename werksnelheid, tijdsdruk, stress.

De symptomen als pijn en verminderde belastbaarheid, evenals de ontstaanswijze van RSI klachten, passen uitstekend bij de pijn, de bewegingsstoornissen en circulatiestoornissen die kenmerkend zijn voor myofasciale pijn en disfunctie, klachten die veroorzaakt worden door myofasciale triggerpoints [=MTrPs].  De behandeling van myofasciale pijn in onze praktijk zal bestaan uit inactivatie van deze MTrPs en doordat bekend is hoe de diverse MTrP zijn ontstaan is ook duidelijk welke  maatregelen er getroffen moeten worden om ze te voorkomen. Daarbij wordt er kritisch gekeken naar uw houdings – en bewegingsgewoonten waarbij in allerlei situaties gemeten met behulp van een EMG-apparaat door elektrodes op de spier te plakken de spieractiviteit gemeten wordt. Dit elektromyografisch onderzoek, dat met grote precisie de mate van spieractiviteit weergeeft, kan een belangrijke rol spelen bij het afleren van fout spiergedrag.

Voorts wordt u op alle risicofactoren gescreend die u gevoelig maken voor het ontwikkelen van RSI benevens de oorzaken van het ontstaan van de klacht en alle factoren die de klachten kunnen onderhouden. Door eliminatie van al deze factoren wordt de kans op een terugval tot een minimum beperkt.