In  2018 hebben wij geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. In de afgelopen jaren hebben wij geprobeerd met de verzekeraars te onderhandelen over een eventueel contract. Aangezien zorgverzekeraars niet willen onderhandelen en wij het standaard contract niet willen/kunnen ondertekenen en toch het huidige hoge kwaliteitsniveau in de praktijk in stand te houden.

Het tarief is al meer dan 13 jaar hetzelfde is gebleven. Wij menen dat dit geen recht doet aan de inspanningen die wij leveren om kwalitatief goede zorg te leveren. Het maakt dat het onmogelijk is om de nodige investeringen te doen, om zo ook voor de komende jaren de kwaliteit te garanderen die u van ons mag verwachten.

De krachten bundelen om zo sterker te staan in de onderhandelingen met zorgverzekeraars is wettelijk niet toegestaan en als eenling heb je niets in te brengen. Deze ongelijkheid is inmiddels ook doorgedrongen tot in Den Haag, maar op dit moment is daar geen oplossing voor. Veel fysiotherapeuten lijken voor het komende jaar geen contracten meer te willen afsluiten.

Contractvrij werken is allang geen uitzondering meer. Er is zelfs een heus platvorm voor deze groep. (Lees bijvoorbeeld “behandelen zonder contract”in het blad arts en auto. klik hier voor het artikel).

Wat betekent dit voor u?

Voor de behandeling krijgt u van ons een factuur (u mag ook na iedere behandeling afrekenen als u dat liever wilt). Het tarief is per 1 februari 2018 € 42,50 per behandeling (maximaal ½ uur) en € 85,00 voor een consult of langere behandeling (maximaal een uur).

De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal afhankelijk van uw polis een deel vergoeden (meestal zal dit 75% van € 30,00) zijn, maar het komt ook regelmatig voor dat de verzekeraar het gehele bedrag vergoed.

Mocht u vragen hebben, aarzel niet en informeer bij onze secretaresses (telefonisch 050 3120377 of stuur een mail naar info@praktijknsa.nl).

En in 2019?

Omdat de verzekeraars op geen enkele manier wensen te onderhandelen over contracten zijn wij genoodzaakt om ook in 2019 zonder contract te werken. Wij verwachten dat de huidige ontwikkelingen er toe zullen leiden dat verzekeraars meer zullen gaan vergoeden omdat ze een zogenaamde zorgplicht hebben.

Welke zorgverzekering kies ik in 2019?

Voor meer informatie klik dan hier