Ook in 2024 zullen wij geen contracten afsluiten met de zorgverzekeraars. In de afgelopen jaren hebben wij geprobeerd met de verzekeraars te onderhandelen over een eventueel contract. Aangezien zorgverzekeraars niet willen onderhandelen en wij het standaard contract niet willen/kunnen ondertekenen en toch het huidige hoge kwaliteitsniveau in de praktijk in stand te houden.

Het tarief is al meer dan 15 jaar hetzelfde is gebleven. Wij menen dat dit geen recht doet aan de inspanningen die wij leveren om kwalitatief goede zorg te leveren. Het maakt dat het onmogelijk is om de nodige investeringen te doen, om zo ook voor de komende jaren de kwaliteit te garanderen die u van ons mag verwachten.

De krachten bundelen om zo sterker te staan in de onderhandelingen met zorgverzekeraars is wettelijk niet toegestaan en als eenling heb je niets in te brengen. Deze ongelijkheid is inmiddels ook doorgedrongen tot in Den Haag, maar op dit moment is daar geen oplossing voor. Het percentage fysiotherapiepraktijken dat ervoor heeft gekozen om niet met alle zorgverzekeraars een contract aan te gaan is enorm gestegen, van 14% in 2018 naar 34% in 2019. Het percentage praktijken dat helemaal geen contracten met zorgverzekeraars meer tekent is van 6% in 2018 gestegen naar 7% in 2019.

Contractvrij werken is allang geen uitzondering meer. Er is zelfs een heus platvorm voor deze groep. (Lees bijvoorbeeld “behandelen zonder contract”in het blad arts en auto. klik hier voor het artikel).

Inmiddels hebben meer dan 12.000 fysiotherapeuten zich verzameld in de facebookgroep Actiegroep Fysiotherapie. Er is volop actie gevoerd in Nederland én het is niet beperkt gebleven tot de fysiotherapeuten alleen. Ook huisartsen, logopedisten, ergotherapeuten, wijkverpleegkundigen, diëtisten e.a. hebben zich aangesloten. Kortom, de Nederlandse zorgverleners accepteren de huidige situatie niet langer, waarin zorgverzekeraars de volledige macht hebben gekregen en de Nederlandse overheid achterover leunt.

Wat betekent dit voor u?

Voor de behandeling krijgt u van ons een factuur (u mag ook na iedere behandeling afrekenen als u dat liever wilt). Het tarief is per 1 januari 2024  € 48,50 per behandeling (maximaal ½ uur) en € 97,00 voor een consult of langere behandeling (maximaal een uur).

De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal afhankelijk van uw polis een deel vergoeden (meestal tussen de 60-80% van € 30,00) zijn, maar het komt ook regelmatig voor dat de verzekeraar het gehele bedrag vergoed.

Het kan overigens zinvol zijn, na te gaan of het afsluiten van een aanvullende verzekering voor u de beste oplossing is. Een aanvullende verzekering is eigenlijk geen echte verzekering, waarbij je het risico op een grote financiële tegenvaller probeert te verzekeren, maar meer een abonnement met een zeer beperkte vergoeding (bijvoorbeeld 18 x fysiotherapie = maximaal € 873,00, bij een tarief van € 48,50). Een aanvullende verzekering kost bijvoorbeeld 12 x € 31,75 (DITZO ZORGBEST 2019) = € 381,00. Alleen als u meer dan 9 behandelingen per jaar nodig heeft kan dit voor u uit. Bedenk echter dat een fysiotherapeut uitsluitend medisch noodzakelijke behandelingen mag geven én niet zoals vaak gedacht alle verzekerde behandelingen mag opmaken. Bovendien kijkt de verzekeraar mee met de fysiotherapeut én als deze boven een gemiddeld aantal behandelingen uitkomt, dan wordt hij/zij gekort op het tarief (met terugwerkende kracht). De fysiotherapeut (met contract) heeft er dus alle belang bij om het aantal behandelingen laag te houden en daarmee verzekerd u dus in feite behandelingen, die u toch niet zal krijgen. Gelukkig spelen deze laatste factoren geen rol bij de fysiotherapeuten zonder contract. Uiteraard zijn deze fysiotherapeuten nog steeds gebonden aan de eis dat er uitsluitend medisch noodzakelijke zorg mag worden geleverd. Het bepalen van wat medisch noodzakelijk is, is goed overleg tussen uw huisarts en/of medisch specialist, de fysiotherapeut én, last but not least, de patiënt.

Mocht u vragen hebben, aarzel niet en informeer bij onze secretaresses (telefonisch 050 3120377 of stuur een mail naar info@praktijknsa.nl).