Dry needling volkomen ten onrechte ontraden in nieuwe KNGF richtlijnChronische nekpijn wordt wel myofasciale nekpijn genoemd en worden toegeschreven aan myofasciale triggerpoints (spierknopen). In een gerandomiseerd onderzoek werden behandelingen met elkaar vergeleken. De ene groep (65 patiënten) werden behandeld met triggerpoint dry needling en rekkingsoefeningen voor de nekspieren terwijl de andere groep (65 patiënten) alleen rekkingsoefeningen kreeg. Er werden 4 behandelingen in 2 weken tijd gegeven. Het effect op de pijn, de beweeglijkheid van de nek, de kracht van de nekspieren en het ervaren dagelijkse ongemak werden gemeten na 15, 30, 90 en 180 dagen. De groep die dry needling behandeling onderging deed het significant en klinisch relevant beter dan de groep zonder triggerpoint dry needling.

De resultaten ondersteunen het gebruik van triggerpoint dry needling bij de behandeling van chronische (langer dan 3 maanden) nekklachten.

Dit betekent echter niet dat triggerpoint dry needling niet al in een veel eerdere fase kan worden toegepast. Hoewel niet onderzocht in deze studie is het aannemelijk dat toepassing van dry needling in een vroege fase voorkómt dat klachten chronisch worden.

Pain september 2016 (Vol. 157, 9)