• Dry Needling

  • Triggerpoints zijn pijnlijke spierknoopjes die vaak verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van pijnklachten in het gehele lichaam. Om een dry needling behandeling accuraat uit te kunnen voeren (veilig en effectief) is een uitgebreide kennis nodig van de pathofysiologie van triggerpoints en myofasciale pijn. Al onze therapeuten zijn verbonden met, of hebben affiniteit met ons cursusbedrijf ‘myofasciale pijn seminars Groningen’. Voor meer informatie zie: www.myofascialepijn.nl