Aanstaande dinsdag 21 april zal het Kabinet de (nieuwe) maatregelen rondom de Coronacrisis bekend maken. De verwachting is dat de regel van het 1,5 meter afstand houden  nog geruime tijd zal blijven gelden. In dat kader spreekt men al van de 1,5 meter samenleving. Voor contactberoepen, zoals de fysiotherapeut, is dat in veel gevallen onhaalbaar. Er zullen dan ook maatregelen getroffen moeten worden om in de fysiotherapiepraktijk op een verstandige en toegestane manier de behandelingen te kunnen geven. Wij zijn momenteel druk bezig om de praktijk zo te gaan inrichten dat patiënten en medewerkers allemaal de 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen handhaven.  Daarnaast zullen de behandelaars gebruik gaan maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals bril, mond-neusmasker en handschoenen. Ook het schoonmaken van de diverse ruimtes in de praktijk zal veel intensiever moeten gebeuren, dan normaal het geval was. Van de patiënten zal ook het een en ander gevraagd worden, zoals niet te  lang verblijven in de wachtkamer, zoveel mogelijk alleen naar of in de praktijk komen, handen wassen bij binnenkomst e.d.

De komende weken zullen wij nog nodig hebben om de praktijk aan te passen aan de nieuwe eisen. Ondertussen wachten wij met u vol spanning af wat de overheid van ons verwacht. Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen.