Oppervlakte elektromyografie, myofeedback en ergonomische adviezen

Bij klachten in het spierstelsel zal met name gekeken worden door welke activiteiten uw spieren, die pijnlijk zijn, overbelast zijn en eventueel nog steeds belast worden. Er wordt kritisch gekeken naar uw houding en manier van bewegen. Daarbij wordt in onze praktijk uw spieractiviteit in allerlei situaties gemeten met behulp van een EMG-apparaat door oppervlakte elektrodes op de spier te plakken. Dit onderzoek is pijnvrij en volstrekt niet belastend. Als een spier aanspant is er over die spier een klein spanningsverschil te meten door deze EMG-apparatuur. Deze oppervlakte elektromyografie, die met grote precisie de mate van spieractiviteit weergeeft, kan een belangrijke rol spelen bij het afleren van fout spiergedrag. Het EMG-signaal is zowel zichtbaar als hoorbaar te maken, zodat u middels dit signaal direct  uw spieractiviteit kunt waarnemen. Het terugkoppelen van dit EMG-signaal wordt EMG-feedback ofwel myofeedback genoemd. Middels deze myofeedback kan een betere werkstijl worden aangeleerd door bijvoorbeeld micropauzes tijdens typen in te lassen, waardoor de spier niet te lang aanhoudend aangespannen blijft, waardoor makkelijk RSI kan ontstaan. Ook kan het effect van de ergonomische maatregelen worden gecontroleerd, bijvoorbeeld de meest optimale opstelling van het kantoormeubilair, het ideale toetsenbord. De optimale situatie is die waarbij de minste spierspanning meetbaar is. Ook kan met myofeedback het spierbewustzijn, dat bij veel patiënten nauwelijks ontwikkeld is, met dit krachtige didactische middel worden getraind.

Ook in situaties op het werk, kan zodra in de behandelsetting de EMG-waardes binnen de norm zijn, getraind worden met een klein, draagbaar myofeedbackapparaat. Op deze wijze kan ook weer met visuele en akoestische feedback de spieractiviteit op de werkplek getraind  worden.