Menzis heeft vlak voor de jaarwisseling haar polisvoorwaarden veranderd. Wanneer u nu naar een fysiotherapeut gaat zonder contract, dan vraagt Menzis nu om een verwijsbriefje van de arts. Sinds 1 januari 2006 is het toegestaan dat iedereen in Nederland zonder verwijzing naar de fysiotherapeut kan gaan. Het is dan ook onbegrijpelijk dat Menzis deze maatregel heeft genomen. Gelukkig kunt u nog overstappen naar een andere verzekeraar, bijvoorbeeld DSW, ONVZ, PNO, Ohra om er een paar te noemen.