• Schouderklachten

  • Meestal krijg men te horen dat de schouderpijn het gevolg is van een ontsteking van de slijmbeurs of van de schouderpezen.  Een dergelijke ontsteking zou vaak het gevolg zijn van herhaalde inklemming van deze weefsels onder het zogenaamde schouderdak. Onder het schouderdak heet met een mooi woord subacromiaal en inklemming is impingement en zo komen we tot de fraaie diagnose “subacromiaal impingement’.

    Er is echter reden om aan te nemen dat een dergelijke ontsteking wellicht niet zo vaak of zelfs heel vaak niet de verklaring is voor de klacht. Echte klassieke ontstekingsverschijnselen worden maar zelden gevonden, specifieke testen om inklemming vast te stellen lijken niet van grote diagnostische waarde en de effecten van behandelingen gericht op het opheffen van inklemming en het verminderen van ontsteking lijken niet effectief. In al het onderzoek over schouderpijn worden triggerpoints eigenlijk zelden of nooit genoemd. Myofasciale triggerpoints werden al wel in 1942 door dr. Janet Travell als een alternatieve verklaring voor schouderpijn genoemd in een artikel in JAMA.