Operatie bij schouderklachten wordt sterk afgeraden

In het British Medical Journal (februari 2019) wordt in een klinische richtlijn het opereren van patiënten vanwege schouderpijn ten strengste afgeraden. De eerste en eigenlijk enige optie is een conservatief beleid. Dat houdt in dat rust, pijnmedicatie en oefentherapie worden geadviseerd. In onze praktijk vullen we deze behandeling aan met het behandelen van eventuele myofasciale triggerpoints. Daarbij kunnen we kiezen uit het manueel (met de handen) behandelen of dry needling. Beide technieken zijn effectief, maar onze ervaring is dat dry needling wat sneller effect heeft. Ook vinden wij dat oefentherapie pas moet worden ingezet als de pijnklachten grotendeels zijn verdwenen. De oefentherapie is vaak zeer functioneel en kan vaak in de thuissituatie worden toegepast. Deze aanpak heeft zich in het verleden effectief te zijn.