• Fysiotherapie

 • Fysiotherapie is het toepassen van manuele verrichtingen en bewegingen teneinde klachten van met name het houdings- en bewegingsapparaat positief te beïnvloeden. Alvorens tot een behandeling over te gaan wordt aan de hand van een vraaggesprek (anamnese genoemd), een lichamelijk onderzoek gericht op de houding en bewegingen, aangevuld met specifieke testen, eventueel echografisch onderzoek, oppervlakte elektromyografische analyse en palpatie-onderzoek (het tastend onderzoeken) vaak gericht op het vinden van myofasciale triggerpoints een conclusie geformuleerd en samen met de patiënt een behandelplan opgesteld.

  Omdat een belangrijk deel van de patiënten met vooral pijnklachten bij de fysiotherapeut komen, zal de behandeling er op gericht zijn om de pijn te doen verminderen. Daarbij laat de fysiotherapeut zich leiden door de belangen en wensen van de patiënt, zijn eigen kennis, kunde en ervaring en de vanuit de wetenschap beschikbare bewijslast (evidentie).De combinatie van deze drie elementen bepalen uiteindelijk de keuze die therapeut en patiënt samen maken. Binnen onze praktijk wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van 

  1. adviezen t.a.v. houding en beweging
  2. het aanleren van goede houdingen en bewegingen
  3. het afstemmen van de belasting op de belastbaarheid
  4. het manueel beïnvoeden van spieren, pezen en gewrichten (diverse massagetechnieken en manuele mobilisaties)
  5. het aanprikken van spierknopen (myofasciale triggerpoints) met behulp van een dun naaldje, dry needling genoemd.
  6. het toepassen van oppervlakte elektromyografie voor het opsporen van verkeerd aanspannen van spieren om vervolgens met behulp van feedback (myofeedback) deze patronen te verbeteren.