Publicaties door onze medewerkers

A.M. Ball, M. Finnegan, S. Koppenhaver, W. Freres, J. Dommerholt, O. Mayoral del Moral, C. Bron, R. Moore, E.E. Ball, E. Gaffeny. The relative risk to the femoral nerve as a function of patient positioning: potential implications for trigger point dry needling of the iliacus muscle. JMMT 2019 Feb: 1-10. https://doi.org/10.1080/10669817.2019.1568699

J. Huddleston Slater en C. Bron. Dry needling. Een manier om myofasciale pijn te behandelen. Tandartspraktijk September 2014

C. Bron en J. Dommerholt. Etiology of myofascial trigger points. Curr Pain Headache Rep. 2012 October; 16(5): 439–444.

C. Bron, J. Dommerholt, B. Stegenga, M. Wensing, R.A.B. Oostendorp. High prevalence of shoulder girdle muscles with myofascial trigger points in patients with shoulder pain. BMC Musc. Disorders 2011, 12:139

C. Bron, A. de Gast, J. Dommerholt, B. Stegenga, M. Wensing, R.A.B. Oostendorp. Treatment of myofascial trigger points in patients with chronic shoulder pain: a randomized, controlled trial. BMC Medicine 2011, 9:8

C. Bron, J. Dommerholt, J.L.M. Franssen. Myofasciale Trigger Points. Physios 2009;1(1):14-21

C. Bron, M. Wensing, J.L.M. Franssen, R.A.B. Oostendorp. Interrater Reliability of Palpation of Myofascial Trigger Points in Three Shoulder Muscles.JMMT 2007;15(4):203-215

C. Bron, M. Wensing, J.L.M. Franssen, R.A.B. Oostendorp. Myofascial trigger points in common shoulder disorders. Design of a randomized clinical trial. BMC. J. Musculoskeletal disorders 2007, 8:107doi:10.1186/1471-2474-8-107

J. Dommerholt, C. Bron, J. Franssen. Myofasciale Triggerpoints: een evidence-informed review. Tijdschrift Manuele Therapie 2007 5(1);16-28

J. Dommerholt, C. Bron, J. Franssen. Myofascial Trigger Points: An Evidence-informed Review. Journal of Manual and Manipulative Therapeutics 2006;14(4):203-221

C. Bron.Het subacromiaal-impingement syndroom. Tijdschift Manuele Therapie 2006;3(3):20-26.

C. Bron. The subacromial impingement syndrome.Tijdschrift Manuele Therapie. IFOMT special 2008 June:12-18

C. Bron. Het subacromiaal-impingement syndroom. Stimulus 2005;24(4):409-422.

C. Bron en J. L. M. Franssen. Impingement van de schouder. Jaarboek fysiotherapie Hoofdstuk 9: 2004), 83-104

R. S. van Gelder, C. H. G. Beurskens, M. Buck, P. P. Devriese, J. L. M. Franssen, and P. G. Heymans. De aangezichtsverlamming voorbij – Medische, paramedische, psychosociale en esthetische gezichtspunten. Hoofdstuk 7: Diagnostisch en therapeutisch gebrtuik van oppervlakte-elektromyografie (Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2003), 93-123

J. L. M. Franssen en M. Eleveld.“Werkgerelateerde aandoeningen en andere containerbegrippen – Myofasciale pijn en disfunctie de meest gemiste diagnose”. Nederlands tijdschrift voor handtherapie 12 (2003) 19-26

J. L. M. Franssen, B. G. M. de Valk, en C. Bron. Handboek Fysiotherapeutische casuistiek: Een patient met spanningshoofdpijn en hoesthoofdpijn. Bohn;Stafleu;Van Loghum, 2003), 1-16

J. L. M. Franssen en R. S. van Gelder. De aangezichtsverlamming voorbij – Medische, paramedische, psychosociale en esthetische gezichtspunten (Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2003), 93-123

M. Eleveld, C. Bron, D. Eygendaal, M. Maas. Multidisciplinaire samenwerking bij de diagnostiek van een schoudertrauma. Sportfysiotherapie in beeld, 2002

C. Bron, J. L. M. Franssen, en B. G. M. de Valk. “Een posttraumatische schouderklacht zonder aanwijsbaar letsel”. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 111 (2001) 97-102

J. van Dijk, C. Bron, B. G. M. de Valk, J. L. M. Franssen en C. Karsten. Middeleeuwse monniken leden al aan RSI; Fysiotherapeuten zullen volop werk houden. Nieuwsblad van het Noorden , 1. 20-11-1999

J. L. M. Franssen. Handboek oppervlakte-elektromyografie (Utrecht: De Tijdstroom, 1995), 1-377

J. D. Stenvers, J. L. M. Franssen, en B. G. M. de Valk. De primaire frozen shoulder. In: Letsels van de schouder – Epidemiologie, diagnostiek, therapie, revalidatie – Hoofdstuk 9 (Epse: S.C.N., 1993), 109-28

C. Bron, H.J. Klasen en B. Binnendijk. Conservatieve behandeling van claviculafracturen. Ned. Tijdschrift voor Manuele Therapie vol.12, 1993.

B. G. M. de Valk, J. D. Stenvers, en J. L. M. Franssen. Conservatieve behandeling van schouderinstabiliteit. In: Letsels van de schouder – Epidemiologie, diagnostiek, therapie, revalidatie – Hoofdstuk 15 (Epse: S.C.N., 1993), 191-205

C. Bron.“Wat is het mechanisme, waardoor een patient met een hemiplegie schouderpijn oploopt en/of een ankylose? Hoe zijn deze verschijnselen te behandelen en te voorkomen?”. Respons 3 (1992) 8-9

J. L. M. Franssen, J. D. Stenvers, en B. G. M. de Valk. Elektromyografie als hulpmiddel binnen de fysiotherapie. Jaarboek fysiotherapie:5 ed, 1991), 274-92

J. L. M. Franssen en M. G. J. Hijlkema. “Enige beschouwingen omtrent de effektiviteit van het hulpmiddel myofeedback”. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 96(10) (1986) 218-23

Cursusboek:

B. Beersma, M. Bodewes, M. Onstenk. Triggerpoint dry needling. Nederlandse versie van het cursusboek van de Myopain Seminars. J. Dommerholt en R. Gerwin. 2008

Publicaties in voorbereiding:

B. Beersma en M. Eleveld. Het klinische beeld van patiënten met osteitis condensans claviculae.

Nieuwsbrief Myofasciale pijn seminars

Nieuwsbrief prikletsel