Telefonische zitting

De zorgverzekeraars in Nederland hebben in verband met deze uitzonderlijke situatie afspraken gemaakt over de vergoeding (€ 15,00) van een telefonisch zitting. 

De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook één-op-één behandelingen plaatsvinden;
  • de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;
  • de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de patiënt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en patiënt afgesproken tijdstip.

Zie voor meer informatie: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4727603200