Tijdens de persconferentie van 21-04-2020 werd duidelijk dat het verbod op het uitoefenen van contactberoepen nog steeds van kracht blijft. Ondanks alle maatregelen die we inmiddels hebben genomen, mogen we u dus tot nader order niet ontvangen. Uitsluitsel hierover zal door het kabinet worden gegeven in de derde week van mei.

Er bestaat een uitzondering voor patiënten waarbij door een arts is vastgesteld dat er een medische noodzaak tot behandeling bestaat. Mocht u een verwijzing van een arts hebben, waarin duidelijk vermeld staat dat er ondanks de corona crisis een noodzaak tot behandeling voor u bestaat, dan vragen wij u om contact op te nemen met ons secretariaat.

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.15u tot 12u. De secretaresse zal dan in overleg met de fysiotherapeut, en op zo’n kort mogelijke termijn, een afspraak voor u inplannen.

Er bestaat tevens de mogelijkheid om een email te sturen naar de afzonderlijke fysiotherapeuten. Er kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor telefonisch of video consult. Hiervoor rekenen wij conform de landelijk gemaakte afspraken een tarief van 15,- per zitting.

Wij danken u voor uw begrip en geduld en hopen u binnenkort weer van dienst te mogen zijn.

 

Team NSA