• Veel gestelde vragen

  • Heb ik een verwijzing nodig?

   Nee, sinds 1 januari 2006 is er sprake van vrije toegankelijkheid. U heeft geen verwijsbrief meer nodig van de huisarts of medisch specialist om naar een fysiotherapeut te gaan. Sommige verzekeraars vragen desondanks om een verwijzing alvorens zij tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten overgaan. Vraag dit eventueel even na bij uw verzekeraar.

  • Heeft u contracten afgesloten met een of meerdere zorgverzekeraars?

   Wij hebben enkele jaren geleden besloten om niet zonder meer akkoord te gaan met de eisen die de zorgverzekeraars stellen bij het slutien van een contract. Dit betekent dat u van ons een rekening krijgt die u vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal de kosten geheel of gedeeltelijk aan u vergoeden. Gebruikelijk is om tussen de 75% en 100% te vergoeden van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Dit is uiteraard afhankelijk van uw polisvoorwaarden. 

  • Wanneer bent u geopend?

   Wij zijn op werkdagen geopend van 8:00 uur tot 18:00 uur. In de weekenden is de praktijk gesloten evenals op de meeste officiële feestdagen.

  • Moet ik met mijn medicijnen rekening houden als ik fysiotherapeutische behandelingen krijg?

   Nee, de medicijnen zijn door uw arts voorgeschreven en dient u in overleg met uw arts door te gebruiken of te beëindigen. Het is zelden nodig om de medicijnen aan te passen aan de fysiotherapeutische behandeling. Bespreek wel met uw fysiotherapeut welke medicijnen u gebruikt. Neem het liefst een lijstje van de medicijnen die u momenteel gebruikt mee.

  • Hoe lang duurt een behandeling?

   Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Is er meer tijd nodig dan wordt uiteraard een nieuwe afspraak gepland. In uitzonderingsgevallen wordt een langere tijd gepland. 

  • Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

   Het aantal benodigde behandelingen is van tevoren niet goed te voorspellen. Het gaat echter meestal om gemiddeld 6-8 behandelingen. Mocht blijken dat u meer behandelingen nodig heeft, dan zal de fysiotherapeut dit met u bespreken. Er wordt nooit meer behandeld dan nodig is.

  • Moet ik met mijn kleding rekening houden?

   Uiteraard is het gewenst dat u kleding draagt die gemakkelijk zit en waarin u zich prettig voelt. Vaak is het nodig om u gedeeltelijk van uw bovenkleding te ontdoen. Het is verstandig om daar vooraf rekening mee te houden.

  • Wat voor behandeling zal ik krijgen?

   Na het eerste onderzoek zal met u besproken worden wat voor u de mogelijkheden zijn en hoe de behandeling er uit zal gaan zien. Dit kan sterk variëren en wordt zo goed mogelijk aangepast aan uw situatie. De behandeling is gebaseerd op de wensen en belangen van de patiënt, de mogelijkheden van de fysiotherapeut en gebaseerd op aanbevelingen vanuit de wetenschappelijke literatuur. Dit zijn de 3 elementen van Evidence-based Practice ooit geïntroduceerd door dr. David Sackett.

  • Triggerpoint dry needling. Is dat een pijnlijke behandeling?

   Triggerpoint dry needling is het aanprikken met een dunne naald van de meest pijnlijke punten in de spier (myofasciale triggerpoints). U zult begrijpen dat dat helaas niet geheel pijnloos kan. De ervaring leert echter dat vrijwel alle patiënten dit goed kunnen verdragen. De fysiotherapeut heeft de mogelijkheden om de behandeling zo te doseren dat het ook voor u goed te verdragen is. 

  • Wanneer kan ik het beste langskomen voor een behandeling?

   Gelukkig zijn veel klachten van het houdingsapparaat van tijdelijke aard en zullen deze binnen enkele dagen tot hooguit 2 weken weer aanzienlijk af nemen. Men hoeft dus niet voor elke pijnklacht onmiddellijk een afspraak voor behandeling te maken. Wanneer klachten binnen  2 weken geen verbetering laten zien of wanneer de klachten ondragelijk zijn of uw dagelijks functioneren erdoor ernstig belemmerd wordt, dan is het verstandig om contact op te nemen en overleg te hebben over de wenselijkheid van een behandeling. Over het algemeen is het wel zo dat acute en subacute klachten sneller verholpen zijn dan langdurige klachten.