Vanaf woensdag 29 april gaan wij weer voorzichtig open. Wij beginnen met patiënten, waarvoor de behandeling het meest urgent is en die niet in de risicogroep vallen. Dit zijn:

Naast ouderen ≥ 70 jaar zijn het mensen ≥ 18 jaarmet:

  • chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
  • chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
  • diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie (geen milt), bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3;
  • ernstige leveraandoening (in Child-Pugh classificatie B of C);
  • morbide obesitas (BMI > 40).

Corona maatregelen voor in de praktijk

We verzoeken patiënten die zich niet fit voelen, verkouden zijn of koorts hebben thuis te blijven. Bel bij deze klachten de afspraak tijdig af. De medewerkers van de praktijk NSA zullen zich ook aan deze voorzorgsmaatregel houden.

Bij binnenkomst

De praktijk hanteert eenrichtingverkeer om de 1,5 m afstandsnorm te kunnen waarborgen. U komt door de gebruikelijke deur naar binnen. Ga rechtdoor en houd de looproute linksom aan. Na afloop van de behandeling gaat u via onze privé uitgang aan de voorzijde van het pand weer naar buiten.

Bij binnenkomst in de praktijk wordt u gevraagd om uw handen te desinfecteren. Hiervoor staat desinfectiemateriaal klaar in de hal. Ook bij het verlaten van de praktijk kunt u uw handen nogmaals desinfecteren.

Regels voor in de wachtkamer:

Wij verzoeken u om alléén in de praktijk te komen en niet te vroeg te zijn in verband met de hoeveelheid mensen in de wachtruimte. Er mogen niet meer dan drie mensen tegelijk in de wachtkamer aanwezig zijn.

Voor de fysiotherapeuten Margriet Eleveld en Betty Beersma kunt u plaatsnemen  op de stoel naast de behandelkamer.

Er is helaas geen krant, lectuur en koffie in de wachtkamer. Dit vinden wij zelf ook vervelend en niet gastvrij, maar noodzakelijk in verband met besmettingsgevaar.

We willen u vragen om alleen in uiterste nood gebruik van het toilet te maken. Graag eventueel gebruik achteraf melden bij de secretaresse, zodat de ruimte weer gedesinfecteerd kan worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De fysiotherapeut draagt de voorgeschreven beschermende middelen (mondkapje, bril, handschoenen) waardoor de behandeling mogelijk is. Hij of zij zal u, om eventuele besmetting te voorkomen, geen hand geven en de deur van de behandelkamer voor u openen en sluiten, zodat u de deurklink niet hoeft vast te pakken.

Andere maatregelen

Wij gebruiken papier op de behandelbank en na elke behandeling wordt de bank goed ontsmet.

Wij vragen u bij de fysiotherapeut zelf, of telefonisch met de secretaresse, een vervolgafspraak te maken.